تئوفیلین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Theophylline

نام فارسی

تئوفیلین

موارد مصرف

تئوفیلین نوعی گشادکننده مجاری هوایی است و در درمان بیماران مبتلا به آسم، آمفیزم و برونشیت بکار می رود. اصولا تئوفیلین با شل کردن عضلات جدار مجاری تنفسی و باز کردن آنها، عبور هوا را آسان می کند و موجب بهتر شدن تنفس در موارد انسداد برگشت پذیر مجاری تنفسی میشود.

مکانیزم

تئوفیلین مانند سایر متیل گزانتینها با بلوک آنزیم فسفودی استراز با افزایش cAMP داخل سلولی به طور مستقیم سبب شل شدن عضلات صاف راههای تنفسی وعروق ریوی شده و موجب کاهش اسپاسم نایژه و افزایش و افزایش‌ سرعت‌ جریان‌ هوا و ظرفیت‌ حیاتی‌می‌شود.

اثرات جانبی

سردرد، بی قراری، تحریک پذیری، مشکلات خواب، ناراحتی معده و اسهال ، استفراغ، ضربان قلب تند یا نامنظم، بثورات جلدی و تشنج.

اشکال دارو

قرص ، شربت

محل اثر

آسم

طبقه بندی

گشادکننده برونش .

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷