تادافیل

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Tadalafil)

نام فارسی

تادافیل

موارد مصرف

مهمترین مورد مصرف تادافیل درمان اختلال در نعوظ است (عدم توانایی در حفظ نعوظ کامل تا پایان نزدیکی).
همچنین برای درمان افزایش فشار خون ریوی بکار میرود .

مکانیزم

تادافیل باعث مهار نوع شماره ۵آنزیم فسفودی استراز خاص cGMP می‌شود .

این آنزیم جریان خون در آلت تناسلی مرد را تنظیم می‌کند.

اثرات جانبی

سردرد، گرگرفتگی، سوء هاضمه، گرفتگی بینی و دردهای عضلانی

اشکال دارو

قرص

محل اثر

سیلدنافیل

طبقه بندی

درمان ناتوانی جنسی مردان

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷

تادافیل

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Tadalafil

نام فارسی

تادافیل

موارد مصرف

مهمترین مورد مصرف تادافیل درمان اختلال در نعوظ است (عدم توانایی در حفظ نعوظ کامل تا پایان نزدیکی).
همچنین برای درمان افزایش فشار خون ریوی بکار میرود .

مکانیزم

تادافیل باعث مهار نوع شماره ۵آنزیم فسفودی استراز خاص cGMP می‌شود .

این آنزیم جریان خون در آلت تناسلی مرد را تنظیم می‌کند.

اثرات جانبی

سردرد، گرگرفتگی، سوء هاضمه، گرفتگی بینی و دردهای عضلانی

اشکال دارو

قرص

محل اثر

سیلدنافیل

طبقه بندی

درمان ناتوانی جنسی مردان

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷