تاکرین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Tacrine

نام فارسی

تاکرین

موارد مصرف

درمان فراموشی های خفیف ناشی از آلزایمر . تاکرین عملکرد سلول های عصبی مغز را بهبود می بخشد.

مکانیزم

بلوک آنزیم استیل کولین استراز . دونپزیل یک مهارکننده اختصاصی غیر رقابتی و بازگشت‌پذیر استیل کولین استراز است که باعث افزایش استیل کولین خارج سلولی می‌شود.

اثرات جانبی

اختلال در هوشیاری و سرعت واکنش فرد.

اشکال دارو

قرص

محل اثر

آلزایمر

طبقه بندی

مهارکننده مرکزی استیل کولین استراز

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷