تتراکائین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Tetracaine

نام فارسی

تتراکائین

موارد مصرف

قطره چشمی تتراکائین اصولا جهت درمان درد چشم و بیحسی قرنیه بکار می‌رود. آمپول آن برای بی‌حسی نخاعی، اپیدورال، بلوک‌کردن عصب محیطی، پری‌نوریوم و اندام تحتانی به کار می‌رود.

مکانیزم

تتراکائین با رقابت با کلسیم در نشستن بر روی گیرنده‌های غشائی عصبی باعث کنترل عبور سدیم از وراء غشای سلولی می‌شود و مرحله دپولاریزاسیون پتاسیل عمل را کاهش می‌دهد. این اثرات با تثبیت برگشت پذیر غشای سلولهای عصبی در نتیجه کاهش نفوذپذیری این غشا به یون سدیم، شروع و هدایت امواج عصبی را متوقف می‌کند.

اثرات جانبی

واکنش‌های سیستمیک‌ممکن است به سرعت و یا با تاخیر و تا ۳۰دقیقه پس از تجویز دارو بروز کند، عوارض با شیوع کم آن عبارتند از کبودی‌رنگ پوست، اختلال بینایی و یا دوبینی، تشنج، سرگیجه، زنگ زدن گوش، لرزش یارعشه، عصبانیت و یا بیقراری غیر عادی وتهوع و استفراغ. اریتم، ادم و خارش نیز درمصرف موضعی دارو گزارش شده‌است.

اشکال دارو

قطره و آمپول

محل اثر

لیدوکائین‏

طبقه بندی

بی‌حس کننده موضعی

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی، ۱۳۸۷