ترانکزامیک اسید

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Tranexamic acid

نام فارسی

ترانکزامیک اسید

موارد مصرف

درمان خونریزی زیاد قاعدگی هایپرمنوره و سایر موارد خونریزی مانند خونریزی بعد از کشیدن دندان و خون دماغ (اپیستاکسی).

مکانیزم

ترانکزامیک اسید با ممانعت از عملکرد پلاسمین مانع لیز شدن لخته های خونی میشود.ترانکزامیک اسید آنالوگ لیزین است و به پلاسمینوژن و پلاسمین باند می شود و توانایی آنها را برای باند شدن به باقی مانده لیزین در فیبرین مهار میکند و بنابراین مانع فیبرینولیز میشود.

اثرات جانبی

تهوع ، اسهال ، سردرد، علایم سینوس و بینی، درد پشت، درد شکم، درد عضلانی مفصلی، کرامپ های عضلانی، کم خونی و خستگی.

اشکال دارو

آمپول ، قرص و دهانشویه

محل اثر

انعقاد خون

طبقه بندی

داروهای انعقادی

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷