تربوتالین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Terbutaline

نام فارسی

تربوتالین

موارد مصرف

مهارکننده زایمان پیش از موعد (توکولیتیک)
درمان آسم و سایر موارد اسپاسم برگشت پذیر مجاری تنفسی به عنوان برونکودیلاتور.

مکانیزم

تربوتالین یک مقلد سمپاتیکی با اثر مستقیم است که فعالیت تحریکی بتا-آدرنوسپتور و فعالیت انتخابی نسبت به گیرنده‌های بتا-۲ دارد (یک آگونیست بتا۲می‌باشد). هنگامی که مصرف گردد موجب شل شدن عضلات صاف جدار برونشها و جدار رحم شده به عنوان یک گشادکننده برونش عمل می‌کند.

اثرات جانبی

لرزش خفیف (معمولا دردست‌ها)، فشارعصبی، سردرد، گشادی‌عروق محیطی، تپش قلب، تاکیکاردی، بندرت دردهای عضلانی، کاهش پتاسیم سرم متعاقب تجویز مقادیر زیاد، واکنش‌های حساسیت بیش از حد شامل‌اسپاسم برونشیال پارادوکسیمال، کهیر وآنژیوادم از عوارض جانبی دارو هستند.

اشکال دارو

قرص، افشانه و آمپول

محل اثر

سالبوتامول

طبقه بندی

داروهای مقلد سمپاتیک

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی، ۱۳۸۷