تربینافین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

terbinafine

نام فارسی

تربینافین

موارد مصرف

تربینافین یک ضد قارچ وسیع الطیف است که در درمان عفونتهای قارچی موضعی شامل کچلی پا ، بدن ، ران و ناخن حاصل از اپیدرموفیتون فلوکوزوم ، تریکوفیتون منتاگروفیتس ، تریکوفیتون روبروم و همچنین کاندیدیاز پوستی حاصل از کاندیداآلبیکنس و پیتریازیس ورسیکالر حاصل از مالاسزیا فورفور مصرف دارد .

مکانیزم

تربینافین اثرات ضدقارچی خود را از طریق مهار آنزیم اسکوالن اپوکسیداز که یک آنزیم مهم در بیوسنتز ارگوسترول در قارچها می باشد اعمال می نماید . این اثر موجب کاهش ارگوسترول و تجمع اسکوالن در سلول قارچ شده و باعث مرگ آن می گردد . کمتر از ۵% از دارو به دنبال مصرف موضعی جذب می گردد .تربینافین در طبقه شاخی پوست ، ناخنها و مو توزیع شده و در آنها به غلظتهایی که بیش از غلظت پلاسمایی داروست می رسد .

اثرات جانبی

ممکن است دچار سردرد، تهوع، ناراحتی معده، تغییر در حس چشایی، کاهش اشتها، اسهال، بثورات پوستی یا خارش خفیف و قرمزی پوست (خصوصا با کرم موضعی) شوید. سایر عوارض: ضعف یا خستگی شدید، استفراغ، علایم مسمومیت کبدی مثل درد قسمت فوقانی و راست شکم، تیرگی ادرار یا کم رنگ شدن مدفوع و زردی پوست یا چشم ها؛ واکنش های حساسیتی شدید همچون بثورات پوستی شدید، کهیر و خارش، تورم صورت، لب ها یا زبان و تورم یا درد مفاصل.

اشکال دارو

قطره ، کرم جلدی

محل اثر

کاندیدیاز

طبقه بندی

ضدقارچ‌ها.

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی، ۱۳۸۷