تری فلوریدین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Trifluridine

نام فارسی

تری فلوریدین

موارد مصرف

تری فلوریدین در درمان کراتیت‏ هرپسی (التهاب قرنیه ناشی از ویروس تبخال) بکار میرود، هم کراتوکونژونکتیویت اولیه و هم عفونت هرپسی راجعه.

مکانیزم

تری فلوریدین آنالوگ نوکلئوزید پیریمیدین است و لذا مکانیسم اصلی عملکردش اختلال در همانند سازی دی ان ای ویروس است.

اثرات جانبی

سوزش موقت ، فتوفوبی ، ورم پلک و قرنیه ، انسداد مجرای اشکی ، خشکی قرنیه و ادم استرومال

اشکال دارو

قطره چشمی

محل اثر

تبخال

طبقه بندی

داروهای ضد ویروس‏

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷