تری متافان

You are here:
< Back

نام انگلیسی

trimetaphan camsilate

نام فارسی

تری متافان

موارد مصرف

تری متافان برای درمان اورژانس فشارخون بالا مصرف میشود. همچنین در درمان آنوریسم آئورت دیسکان ، ادم ریوی و کاهش خونریزی در جراحی مغز به کار می رود.

مکانیزم

تری متافان با بلوک گیرنده های نیکوتینی استیل کولین در عقده های سیستم عصبی خودگردان (اتونومیک) در واقع هر دو سیستم پاراسمپاتیک و سمپاتیک را فلج میکند.

اثرات جانبی

مهمترین عارضه آن افت فشارخون وضعیتی و تاکیکاردی رفلکسی است. یبوست و آزادشدن هیستامین نیز وجود دارد.

اشکال دارو

قرص و آمپول

محل اثر

پرفشاری خون

سامانه عصبی خودگردان

طبقه بندی

داروهای مهارکننده سیستم عصبی خودگردان

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷