تری هگزیفنیدیل

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Trihexyphenidyl

نام فارسی

تری هگزیفنیدیل

موارد مصرف

تری هگزیفنیدیل برای درمان علائم حرکتی پارکینسون کاربرد دارد و نیز در درمان عوارض اکستراپیرامیدال داروهای آنتی سایکوتیک تجویز می‌شود.

مکانیزم

ظاهرا تری هگزیفنیدیل با پیوند به گیرنده های M1 موسکارینی موجب بلوک برخی اثرات استیل کولین در سلولهای عضلات صاف (مانند مردمک) و غدد بزاقی میشود.

اثرات جانبی

سردرد، سرگیجه، بی قراری، توهم، بی خوابی، تپش قلب، افت فشارخون وضعیتی، تاری دید، یبوست، خشکی دهان، تهوع و استفراغ، سوزش سردل و احتباس ادراری

اشکال دارو

قرص و الگزیر

محل اثر

استیل کولین

پارکینسون

طبقه بندی

آنتاگونیست استیل کولین.

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷