تری کلابندازول

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Triclabendazole

نام فارسی

تری کلابندازول

موارد مصرف

تری کلابندازول ابتدا به صورت تک دوز برای درمان ترماتودهای کبدی (فلوکهایی مانند فاسیولا هپاتیکا) مصرف شد ولی اکنون در درمان انگلهای دیگری مانند نماتودها نیز به کار می رود.

مکانیزم

از بنزوایمیدازولها است و مانند آنها از پلیمریزاسیون توبولین و ایجاد میکروتوبولها در سلول جلوگیری میکند. میکروتوبولها نقشی اساسی در ساختمان اسکلت سلولی دارند.

اثرات جانبی

عوارض کمی دارد.

اشکال دارو

قرص و آمپول

محل اثر

فاسیولا هپاتیکا

طبقه بندی

داروهای ضد انگل

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷
برگرفته از «http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=تری_کلابندازول&oldid=9613113»