تریامسینولون

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Triamcinolone

نام فارسی

تریامسینولون

موارد مصرف

تریامسینولون یک ترکیب گلوکوکورتیکوئید صناعی است که به دلیل آثار ضدالتهابیش در بیماریهای مختلفی مانند اگزما، آلرژی، لوپوس، پسوریازیس، آلوپسی، آسم و آرتریت خودایمنی استفاده می‌شود.

مکانیزم

تریامسینولون با تاثیر بر رونویسی DNA در هسته ویا با اثر بر رسپتورهای غشایی مانند سایر گلوکوکورتیکوئیدها عمل می‌کند. این داروها با مهار آزادسازی فسفولیپیدها اثرات ضدالتهابی دارد.

اثرات جانبی

در مصرف موضعی گلودرد، سرفه، آبریزش، آتروفی پوست و… در مصرف سیستمیک سردرد، سرگیجه، افزایش فشارخون، پوکی استخوان و… ازعوارض جانبی این دارو هستند.

اشکال دارو

آمپول، پماد و اسپری

محل اثر

گلوکوکورتیکوئید

طبقه بندی

داروهای کورتیکواستروئید.

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی، ۱۳۸۷