تلیترومایسین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Telithromycin

نام فارسی

تلیترومایسین

میزان مصرف

تلیترومایسین یک بار در روز و از راه خوراکی تجویز می‌شود و از طریق صفرا و ادرار دفع می‌شود. این دارو سیتوکروم P3A۴ یا همان CYP3A۴ را مهار می‌نماید.

خلاصه

تلیترومایسین به انگلیسی : Telithromycin یک کتولید با ساختمان وابسته به ماکرولیدها است. مکانیسم اثر این دارو شبیه به اریترومایسین می‌باشد. با این حال برخی سوش‌های مقاوم به ماکرولید به تلیترومایسین حساس هستند.

اندیکاسیون‌های بالینی این دارو عبارتند از : پنومونی اکتسابی از جامعه و دیگر عفونت‌های دستگاه تنفسی فوقانی.

مراجع

فارماکولوژی کاتزونگ ترور، فصل ۴۳
ویکی‌پدیای انگلیسی (تکمیل اطلاعات جدول)