تولازامید

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Tolazamide

نام فارسی

تولازامید

خلاصه

تولازامید دارویی از خانواده سولفونامیدها است که برای کاهش غلظت گلوکز خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ تجویز و استعمال می‌شود.

مراجع

وپ انگلیسی