تولازولین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Tolazoline

نام فارسی

تولازولین

موارد مصرف

تولازولین برای درمان فشار خون بالا و تنگی عروق محیطی به خصوص در سندرم رینود و برگر و تنگی عروق ناشی از مصرف LSD به کار برده می شود. در درمان هایپرتانسیون عروق ریوی به ویژه در نوزادان نیز کاربرد دارد.

مکانیزم

این دارو دارای فعالیت متوسط در انسداد گیرنده های آلفا ـ آدرنرژیک است و مستقیما باعث گشاد شدن عضلات صاف عروق محیطی می شود. تولازولین معمولاً فشار شریان ریوی و مقاومت عروقی را کاهش می دهد.

اثرات جانبی

شکم درد، آگرانولوسیتوز، افت فشارخون ، آریتمی قلبی ،الیگوری ، هماچوری ، تهوع ، اسهال .

اشکال دارو

آمپول

محل اثر

سندرم برگر

طبقه بندی

کاهنده فشارخون.

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷