تولمتین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Tolmetin Sodium

نام فارسی

تولمتین

موارد مصرف

در درمان آرتریت حاد و مزمن ، استئو آرتریت و آرتریت روماتوئید بکار میرود و موجب کاهش درد و التهاب میشود.

مکانیزم

تولمتین‌ اثرات‌ ضد درد وضدالتهابی‌ خود را عمدتا با مهار ساخت ‌پروستاگلاندین‌ها اعمال‌ می‌نماید.

اثرات جانبی

اختلالات‌ گوارشی‌ مانندتهوع‌، اسهال‌، زخم‌ و خونریزی‌ ممکن‌ است‌ایجاد گردد. واکنش‌های‌ آلرژیک‌، به‌ویژه‌آنژیوادم‌، برونکواسپاسم‌ و بثورات‌ جلدی‌و نیز سردرد، سرگیجه‌ و اختلالات‌ شنوایی ‌نظیر وزوز گوش‌ ممکن‌ است‌ بروز نماید.

اشکال دارو

قرص

محل اثر

داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی

طبقه بندی

ضدالتهاب غیراستروئیدی

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷