توکاینید

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Tocainide

نام فارسی

توکاینید

موارد مصرف

توکاینید به عنوان بی حس کننده موضعی و نیز در درمان آریتمی های قلبی مصرف میشود.

مکانیزم

از آمیدها و آنالوگ لیدوکائین است. توکاینید از داروهای ضدآریتمی کلاس Ib و مسدود کننده کانال سدیم در سلولهای قلبی است.

اثرات جانبی

داروهای مسدود کننده کانال سدیم علی‌رغم اینکه در بسیاری از موارد منجر به قطع و ‏یا کاهش آریتمی اولیه می‌شوند اما با توجه به قابلیت اختلال در سیستم هدایتی قلب می‌توانند منجر به ایجاد آریتمی‌های جدید شده که گاهی خطرناک می‌باشند. بنابراین تجویز ‏این داروها و میزان مصرف شده باید کاملاً تحت نظر متخصص قلب باشد.

اشکال دارو

آمپول و قرص

محل اثر

لیدوکائین

داروهای ضد آریتمی

طبقه بندی

بی‌حس کننده موضعی

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷