تیابندازول

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Thiabendazole

نام فارسی

تیابندازول

موارد مصرف

تیابندازول اصولاً جهت درمان انواع بیماریهای انگل‏ی مصرف میشود. در درمان آلودگی با لارو مهاجر پوستی ، کرمهای انکیلوستوما برازیلینس و انکیلوستوماکانینوم ، لارو مهاجر احشایی ، کرمهای توکسوکاراکانیس وتوکسوکاراکاتی، استرونژیلوئیدس‌استرکورالیس و تریشینلا اسپیرالیس بکار میرود.

مکانیزم

تیابندازول یک بنزوایمیدازول است و متابولیسم بی‌هوازی انگل را مهار کرده و میکروتوبول‌ها را خراب می‌کند.

اثرات جانبی

بی‌اشتهایی، تهوع، استفراغ،سرگیجه، اسهال، سردرد، خارش خواب‌آلودگی، واکنشهای حساسیت مفرط ازجمله تب و لرز، آنژیوادم، بثورات جلدی‌اریتم مولتی فرم و سندرم استیونس‌جانسون و به بندرت وزوزگوش و آسیب پارانشیم کبد و اختلالات بینایی با مصرف‌این دارو گزارش شده است.

اشکال دارو

قرص

محل اثر

مبندازول

طبقه بندی

داروهای ضد کرم

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷