تیمولول

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Timolol

نام فارسی

تیمولول

موارد مصرف

قطره چشمی تیمولول اصولا جهت‌ درمان انواع گلوکوم‏ بکار میرود.

مکانیزم

تیمولول از گروه بتابلاکرها است.مکانیسم اصلی تیمولول گیرنده های بتاآدرنرژیک را بلوک میکند و تولید مایع رادر چشم کاهش میدهد.

اثرات جانبی

عوارضی مانند تهوع ، سرگیجه ، خستگی ، کاهش فشار خون ، ضایعات جلدی و به ندرت تنگی نفس نیز ممکن است بروز کند.

اشکال دارو

قطره

محل اثر

گلوکوم‏

بتابلاکرها

طبقه بندی

بتابلاکرها

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷