تیوتیکسین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Thiothixene

نام فارسی

تیوتیکسین

موارد مصرف

تیوتیکسین اصولا جهت‌ درمان انواع روان‌پریشی‏ بکار میرود.

مکانیزم

تیوتیکسین از گروه تیوگزانتین ها(مشابه فنوتیازینها) است.مکانیسم اصلی اغلب این داروها مهار گیرنده های دوپامینی در مغز است.

اثرات جانبی

عوارضی مانند آثار آنتی کولینرژیک (خشکی دهان، یبوست)؛ تهوع، استفراغ و دارد.واکنشهای اکستراپیرامیدال، افت فشارخون، کاهش دید، لکوپنی و به ندرت نشانگان نورولپتیک بدخیم نیز ممکن است بروز کنند.

اشکال دارو

قرص

محل اثر

روان‌پریشی‏

داروهای ضدروان‌پریشی

طبقه بندی

داروهای ضد روان‌پریشی‏، از تیوگزانتین ها

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷