داپسون

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Dapsone

نام فارسی

داپسون

موارد مصرف

این دارو در درمان جذام، مالاریا و درماتیت تبخالی مصرف می‌شود.

مکانیزم

داپسون یک داروی باکتریواستاتیک است و احتمالا در ساختفولات تداخل می‌کند.

فارماکنتیک

جذب این دارو از راه‌خوراکی آهسته است . پس از جذب در تمام بافتها وبه‌ویژه کبد، عضلات، کلیه‌ها و پوست یافت‌می‌شود. غلظت سرمی دارو ۶ – ۲ ساعت‌بعد از مصرف به اوج خود می‌رسد.متابولیسم دارو کبدی است. نیمه عمرداپسون۲۸ ساعت می‌باشد. دفع این‌دارو عمدتا کلیوی است.

اثرات جانبی

عوارض جانبی این دارووابسته به مقدار مصرف می‌باشند و بندرت بروز می‌نمایند. این‌عوارض عبارتند از همولیز، متهموگلوبینمی، نوروپاتی، درماتیت‌آلرژیک، بی‌اشتهایی، تهوع، استفراغ، سردرد، بیخوابی، کم خونی، هپاتیت، آگرانولوسیتوز.

چون احتمال‌بروز مقاومت میکروبی به داپسون وجوددارد، مصرف همزمان این دارو با ریفامپین توصیه می‌شود.

اشکال دارو

قرص

محل اثر

جذام

طبقه بندی

پادزیست .

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷