داکلیزاماب

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Daclizumab

نام فارسی

داکلیزاماب

موارد مصرف

داکلیزاماب برای پیشگیری از رد پیوند به خصوص در پیوند کلیه استفاده می‌گردد. در بیماری‌های خود ایمنی مانند مولتیپل اسکلروز نیز ممکن است به کار رود.

مکانیزم

پادتن‌ها یی تک‌گونه هستند که همانند یکدیگرند و برعلیه نوعی ار گیرنده های لنفوسیتهای T هستند . لذا سیستم ایمنی بدن را مختل و واکنشهای رد پیوند را مهار می کند.

اثرات جانبی

اختلال سیستم ایمنی

اشکال دارو

آمپول

محل اثر

پادتن‌های تک‌تیره

طبقه بندی

پادتن‌های تک‌تیره

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷