دایجستیو

You are here:
< Back

نام انگلیسی

DIGESTIVE

نام فارسی

دایجستیو

گروه

ضد سوءهاضمه

موارد مصرف

نفخ همراه با کلیستیت مزمن، پانکراتیت مزمن، اسهال مزمن

مقدار مصرف:۱ تا ۲ قرص همراه با غذا مصرف شود.

موارد منع مصرف

حساسیت مفرط به دارو، حساسیت کبدی، انسداد مجرای صفراوی، عفونت کسیه صفرا.

اثرات جانبی

اسهال، تهوع، افزایش اسیداوریک خون، اورمی.

مراجع

سایت آفتاب [۱]