دروپردیول

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Droperidol

نام فارسی

دروپردیول

موارد مصرف

دروپردیول از داروهایی است که به‌عنوان داروی پیش‌بیهوشی در جراحی، القاء و نگهداری بیهوشی عمومی به‌کار میرود هم‌چنین جهت درمان تهوع، استفراغ به خصوص استفراغ بعد از عمل جراحی، سایکوز و همراه با فنتانیل درمورد درد عصب سه‌قلو استفاده می‌شود.

مکانیزم

دروپردیول با اثر آنتی دوپامینرژیک (آنتاگونیست گیرنده D۲) برنواحی زیرقشری دستگاه عصبی مرکزی، ایجاد آرامش و اثرات ضد تهوع و آْنتی سایکوتیک می‌کند.

اثرات جانبی

تنفسی: اسپاسم حنجره، اسپاسم برونش.

دستگاه عصبی مرکزی: دیستونی، آکاتازیا، خم‌شدن بازو، ترمور ظریف، سرگیجه، اضطراب، خواب آلودگی، بیقراری، توهم، افسردگی.

قلبی عروقی: تاکیکاردی، افت فشارخون.

چشم، گوش، حلق و بینی: چرخش رو به بالای چشم، کریزهای مربوط به حرکات چشمی.

پوستی: لرز، تعریق صورت، تکانه.

اشکال دارو

آمپول

محل اثر

بوتیروفنون

طبقه بندی

مشتق بوتیروفنون، آنتی دوپامینرژیک

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی، ۱۳۸۷