دسموپرسین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Desmopressin

نام فارسی

دسموپرسین

موارد مصرف

دسموپرسین نوع ساختگی هورمون وازوپرسین طبیعی بدن است و در درمان دیابت‌ بی‌مزه‌ مصرف می شود. دسموپرسین در درمان شب‌ ادراری‌ اولیه‌ (در کودکان) و در شب‌ ادراری‌همراه‌ با اسکلروز مولتیپل‌ نیز استفاده می شود. تزریق دسموپرسین، فاکتورهای انعقادی را در بیماری هموفیلی خفیف‌ نوع‌ A تقویت می نماید و بالاخره در پرنوشی موقت‌ و پرادراری‌ همراه‌ با تروما یاجراحی در ناحیه‌ هیپوفیز، بیماری‌ فون‌ویل‌ براند نوع‌ I، سردرد Post-lumbar puncture، تشخیص‌دیابت‌ بی‌مزه‌ نوروژنیک‌، تست‌ ارزیابی‌عملکرد کلیوی‌ و نیز تست‌ پاسخ‌فیبرینولیتیک‌ به‌کار می‌رود.

مکانیزم

دسموپرسین آنالوگ وازوپرسین یا آنتی دیورتیک هورمون (ADH)میباشد. بنابراین با افزایش نفوذپذیری سلولی در مجاری جمعکنندهادرار موجب افزایش بازجذب آب‌ در کلیه‌ ونتیجتاً افزایش‌ اسمولالیته‌ ادرار و کاهش‌همزمان‌ برون‌ ده‌ ادراری‌ می‌شود.دسموپرسین‌ اثرات‌ آنتی‌ هموراژیک‌ خودرا از طریق‌ افزایش‌ سطوح‌ پلاسمایی‌فاکتور انعقادی‌ ۸ (فاکتور آنتی‌ هموفیلیک‌)و افزایش‌ فعالیت‌ فاکتور فون‌ویل‌ براند واحتمالا اثر مستقیم‌ بر جدار عروق‌ خونی‌اعمال‌ می‌نماید.

اثرات جانبی

این دارو معمولا عوارض ناخواسته چندانی ایجاد نمی کند. ممکن است خواب آلودگی، تهوع، افزایش وزن و افزایش خفیف فشار خون در برخی بیماران دیده می‌شود.

اشکال دارو

اسپری بینی

محل اثر

وازوپرسین

دیابت بی‌مزه

طبقه بندی

داروهای هورمونی .

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷