دکسپانتنول

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Dexpanthenol

نام فارسی

دکسپانتنول

موارد مصرف

دکسپانتنول برای تسکین خارش و کمک به ترمیم پوست در اگزما، درماتوزهای خفیف، زخمهای‌سطحی، گزیدگی و نیش حشرات، پیچک‌سمی، بلوط سمی و زخم قنداق نوزادان مصرف می‌شود.

مکانیزم

این دارو یک آنالوگ ویتامین ب کمپلکس است و با تحریک‌اپی‌تلیزاسیون و گرانولاسیون در اگزماهاو درماتوزهای خفیف باعث تسریع بهبودزخم و تسکین خارش می‌شود.

فارماکنتیک

در صورت جذب‌سیستمیک به‌سرعت به اسید پانتوتنیک متابولیزه می‌شود و اغلب به‌شکل کوآنزیم‌A انتشار می‌یابد. متابولیت‌های دارو عمدتا از طریق ادرار و بخشی نیز از راه مدفوع‌دفع می‌شوند.

اثرات جانبی

خارش، لکه‌های قرمز، درماتیت و احساس سوزش پوست ممکن‌است بروز نمایند.

اشکال دارو

کرم موضعی

محل اثر

ویتامین‌های گروه ب

طبقه بندی

آنالوگ ویتامین ب .

خلاصه

دکسپانتنول‌ (به انگلیسی: Dexpanthenol)‏

ویتامین ب۵

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷