دکسکلرفنیرامین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Dexchlorpheniramine

نام فارسی

دکسکلرفنیرامین

موارد مصرف

کاربرد اصلی این دارو مهار علائم هیستامینرژیک (مانند آبریزش بینی و…) در سرماخوردگی، حساسیت و کهیر است . در ترکیب برخی از داروهای سرماخوردگی نیز استفاده شده است.

مکانیزم

دکسکلرفنیرامین از گروه آلکیل آمینها و ایزومر راست گردان کلرفنیرامین است؛ مانند سایر آنتی هیستامینها خواص آنتاگونیست گیرنده H۱ هیستامین و خواص آنتی کولینرژیکی دارد

اثرات جانبی

عوارض هیستامینرژیک مانند گیجی و خواب آلودگی و عوارض آنتی کولینرژیک مانند خشکی دهان.

اشکال دارو

قرص، شربت

محل اثر

آنتی‌هیستامین‌ها

کلرفنیرامین

طبقه بندی

آنتی‌هیستامین‌ها .

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷
برگرفته از «http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=دکسکلرفنیرامین&oldid=9730748»