دی هیدروامتین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Dehydroemetine

نام فارسی

دی هیدروامتین

موارد مصرف

دی هیدرومتین در درمان آمیب (در موارد مقاوم به مترونیدازول) و فاسیولا هپاتیکا مصرف می‌شود.

مکانیزم

دقیقا مشخص نیست ولی احتمالا بر تکثیر سلولی موثر است.

اثرات جانبی

حساسیت، تهوع، نارسایی قلبی و ضعف عضلانی در محل تزریق.

اشکال دارو

آمپول

محل اثر

آمیب

امتین

طبقه بندی

داروهای ضد انگل .

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷