دیازوکساید

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Diazoxide

نام فارسی

دیازوکساید

موارد مصرف

دیازوکساید در درمان بحرانهای فشار خون بالا و کاهش قند خون مصرف می‌شود.

مکانیزم

دیازوکساید یک مشتق تیازیدی غیر دیورتیک است که با اثر مستقیم روی عضلات صاف عروق و کاهش مقاومت محیطی باعث کاهش فشار خون میشود. دیازوکساید از دو طریق باعث افزایش قند خون می گردد: از یک سو به دلیل ممانعت از آزاد شدن انسولین از لوزالمعده و از سویی دیگر سبب افزایش آزاد شدن قند از کبد می شود.

اثرات جانبی

احساس سبکی سر، تهوع، استفراغ، اختلال در حس چشایی، کاهش اشتها، ناراحتی معده، یبوست، احتباس سدیم و آب، افت فشار خون، کتواسیدوز و افزایش رویش مو .

اشکال دارو

کپسول و آمپول

محل اثر

http://127.0.0.1:5000/fa.wikipedia.org/wiki/_25D8_25A7_25D9_2586_25D8_25B3_25D9_2588_25D9_2584_25DB_258C_25D9_2586

طبقه بندی

داروهای کاهنده فشار خون .

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷