دیدروژسترون

You are here:
< Back

نام انگلیسی

dydrogesterone

نام فارسی

دیدروژسترون

موارد مصرف

اختلالات قاعدگی، قاعدگی های نامنظم و دردناک یا مجموعه نشانه های قبل از قاعدگی. دیدروژسترون همراه با یک استروژن به عنوان جایگزین هورمونی بعد از دوران یائسگی نیز تجویز میشود. گاهی اوقات آن در درمان آندومتریوز و جلوگیری از سقط جنین در زنانی با سقطهای مکرر مصرف می شود.

مکانیزم

همانند پروژسترون می باشد.

اثرات جانبی

قاعدگی های نامنظم و خونریزی، ورم پا و اختلالات کبدی .

اشکال دارو

قرص

تاریخچه

دیدروژسترون از سال ۱۹۶۱ وارد بازار شده است و اکنون در بیش از صد کشور توسط بیست و هشت میلیون بیمار مصرف میشود.

محل اثر

پروژسترون

طبقه بندی

پروژسترون سنتتیک

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷