دیلتیازیم

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Diltiazem

نام فارسی

دیلتیازیم

موارد مصرف

بالا بودن فشار خون، (به انگلیسی: زیادی فشار خون)‏
آنژین صدری
نشانگان رینود
آریتمی قلب

مکانیزم

این دارو ورود کلسیم به داخل سلول و یا خروج کلسیم را از ذخایر سلولی مهار می‌کند. لذااین دارو موجب کند شدن سرعت هدایت دهلیزی بطنی و سینوسی دهلیزی و شل شدن عضلات صاف دیواره عروق و قلب می‌شود.

فارماکنتیک

این دارو بخوبی از مجرای‌گوارش جذب می‌شود و به دلیل متابولیسم‌عبور اول از کبد، فراهمی زیستی آن تقریبا ۴۰٪ می‌باشد. پیوند این دارو به پروتئین‌های پلاسما زیاد می‌باشد. نیمه‌عمر این دارو پس از مصرف یک مقدارواحد خوراکی ۳۰ – ۲۰ دقیقه و برای مقادیرمصرف تکراری و زیاد، تقریبا ۵ تا ۸ساعت می‌باشد. نیمه عمر آن از راه تزریقی‌نیز تقریبا ۳/۴ ساعت است‌. اثر دیلتیازم ازراه تزریقی طی ۳ دقیقه (به منظور کاهش‌سرعت ضربان قلب یا تبدیل تاکی کاردی‌فوق بطنی حمله‌ای به ریتم سینوسی‌) و بامصرف قرصهای معمولی پس از ۶۰ – ۳۰دقیقه شروع می‌شود. زمان لازم برای‌رسیدن به اوج اثر با مصرف مکرر از راه‌خوراکی حدود ۲ هفته و با تزریق سریع‌وریدی ۷ – ۲ دقیقه است‌. طول اثر دارو ازراه خوراکی ۸ – ۴ ساعت، از راه تزریق‌سریع وریدی ۳ – ۱ ساعت و از راه‌انفوزیون مداوم وریدی ۱ – ۰/۵ ساعت‌است‌.

موارد منع مصرف

این دارو در برادی‌کاردی، نارسایی بطن چپ، بلوک درجه ۲یا ۳ دهلیزی بطنی (مگر در مواردی که ازضربان ساز مصنوعی استفاده شده باشد) و سندرم سینوس بیمار نباید مصرف‌ شود.

اثرات جانبی

برادی کاردی، انسدادسینوسی – دهلیزی و دهلیزی – بطنی، کاهش فشارخون، کسالت، سردرد، اختلالات گوارشی، برافروختگی واحساس گرما، خیز (ورم مچ پا) .

اشکال دارو

آمپول، قرص

محل اثر

بلوک کننده کانال کلسیم

طبقه بندی

بلوک‌کننده کانال کلسیم

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷