دیلوکسانید

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Diloxanide Furoate

نام فارسی

دیلوکسانید

موارد مصرف

کاربرد اصلی آن در آلودگی انگلی با آمیب به عنوان آمیب کش لومینال استفاده می شود.در آلودگی بدون علامت باکیست آمیب انتاموبیا هیستولیتیکا هم مفید است (۸۶%). دیلوکسانید به‌تنهایی دردرمان‌ آمیبیاز روده‌ای در ناقلین‌ بدون‌علامت‌ کیست‌ آمیب‌ در مدفوع‌ و به‌همراه‌ مترونیدازول‌ در درمان‌ آمیبیاز حاد مصرف‌ می‌شود.

اثرات جانبی

تهوع، درد شکمی، خارش، اسهال و التهاب مری.

اشکال دارو

قرص

محل اثر

آمیب

طبقه بندی

داروهای ضد آمیب

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷