دیمرکاپرول

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Dimercaprol

نام فارسی

دیمرکاپرول

موارد مصرف

کاربرد اصلی آن به عنوان پادزهر مسمومیت با فلزات سنگین مانند آرسنیک، طلا، جیوه، مس و آنتیموان استفاده می شود. این‌داروهمراه‌EDTA دردرمان‌ مسمومیت‌ حادبا سرب‌ نیزاستفاده‌می‌گردد.

مکانیزم

با باندشدن به یون‌های آرسنیک، طلا، جیوه، سرب و مس، ترکیبات کمپلکس نسبتاً پایدار، غیرسمی و محلول در آب (Mercaptides) تشکیل می‌دهد که توسط کلیه دفع می‌شوند.به‌دلیل‌تمایل‌آرسنیک‌ به‌دیمرکاپرول‌،بامصرف‌این‌دارواز وقفه‌درکارآنزیم‌های‌دارای‌ گروه‌سولفیدریل‌، جلوگیری‌ میکند.

فارماکنتیک

بالاترین‌غلظت‌پلاسمایی‌دیمرکاپرول‌نیم‌تایک‌ساعت‌بعدازتزریق‌عضلانی‌آن‌حاصل‌می‌شود. نیمه‌عمرآن‌کوتاه‌است‌وحداکثرطی‌ ۴ ساعت‌متابولیزه‌ودفع‌می‌گردد.

اثرات جانبی

دستگاه عصبی مرکزی: سردرد، کرختی، اضطراب، ترمور، تشنج، شوک.

پوستی: کهیر، قرمزی، خارش، درد در محل تزریق، تب.

قلبی عروقی: افزایش فشارخون، تاکیکاردی.

گوارشی: تهوع، استفراغ، افزایش بزاق.

چشم، گوش، حلق و بینی: آبریزش از بینی، درد یا گرفتگی گلو، اشک‌ریزش.

ادراری تناسلی: احساس سوزش در آلت تناسلی، نفروتوکسیسیتی.

سیستمیک: آنافیلاکسی، اسیدوز متابولیک.

اشکال دارو

آمپول

محل اثر

کیلات

طبقه بندی

شلات‌کننده‌ها

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷