دیمن هیدرینات

You are here:
< Back

نام انگلیسی

dimenhydrinate

نام فارسی

دیمن هیدرینات

موارد مصرف

دیمن هیدرینات در درمان سرگیجه، تهوع، بیماری مسافرت وهمچنین سرگیجه ناشی از بیماریهای که برروی بخش دهلیزی گوش اثر می‌گذارند(مانند التهاب پیچال(لابیرنت)) به‌کار برده می‌شود.

مکانیزم

دیمن هیدرینات یک داروی آنتی هیستامین است و احتمالا با اثر ضدموسکارینی مرکزی باعث کاهش فعالیت پیچال(لابیرنت) و مرکز CTZ در بصل‌النخاع می‌شود و باعث مهار سرگیجه و تهوع‌است‌.

فارماکنتیک

این دارو بخوبی از راه‌خوراکی جذب می‌گردد متابولیسم آن‌کبدی است و از کلیه طی ۲۴ ساعت به‌صورت متابولیت دفع می‌گردد.

اثرات جانبی

خواب‌آلودگی‌،غلیظشدن‌ترشحات‌نایژه‌،تاری‌دید،دفع‌مشکل‌یادردناک‌ادرار،هیجان‌وعصبانیت‌ ، خشکی دهان

اشکال دارو

قرص

محل اثر

آنتی هیستامین‌

طبقه بندی

آنتی هیستامین .

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷