دی‌اتیل‌استیل بسترول

You are here:
  • KB Home
  • د
  • دی‌اتیل‌استیل بسترول
< Back

نام انگلیسی

Diethylstilbestrol

نام فارسی

دی‌اتیل‌استیل بسترول

موارد مصرف

امروزه کاربرد اصلی این دارو محدود به درمان سرطان های پیشرفته پروستات و پستان است . همچنین درجلوگیری از حاملگی بعد از نزدیکی استفاده میشود.( البته حداکثر ۷۲ ساعت بعد از نزدیکی باید مصرف دارو شروع شود) ولی در گذشته کاربردهای متعددی مانند جایگزینی هورمونی در دوران یائسگی و جلوگیری از سقط داشته است.

مکانیزم

امروزه کاربرد اصلی این دارو محدود به درمان سرطان های پیشرفته پروستات و پستان است . همچنین درجلوگیری از حاملگی بعد از نزدیکی استفاده میشود.( البته حداکثر ۷۲ ساعت بعد از نزدیکی باید مصرف دارو شروع شود) ولی در گذشته کاربردهای متعددی مانند جایگزینی هورمونی در دوران یائسگی و جلوگیری از سقط داشته است.

اثرات جانبی

تهوع، استفراغ، تشنج، افزایش ریسک سرطان پستان و اختلالات جنینی ( اگر در زمان حاملگی استفاده شود در دختران به دنیا آمده احتمال آدنوکارسینوم واژن بالا است و در پسران متولد شده ریسک ناباروری و سرطان وجود دارد).

اشکال دارو

قرص

محل اثر

استروژن

طبقه بندی

استروژن سنتتیک .

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷