رمی فنتالین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Remifentanil

نام فارسی

رمی فنتالین

موارد مصرف

کاربرد اصلی آن به عنوان پیش دارو و آرامبخش قبل از بیهوشی در اتاق عمل است.امروزه رمی فنتالین بطور گسترده ای برای بیهوشی و تسکین درد استفاده می شود.

مکانیزم

رمی فنتالین با قدرت اثر ضد دردی دو برابر فنتانیل و دویست برابر مرفین به پزشکی به عنوان هوشبر داخل وریدی معرفی شده است. این دارو بر گیرنده های اپیوئیدی موثر است.

اثرات جانبی

کاهش فشار خون دیاستولی و کاهش اشباع اکسیژن خون، تهوع و استفراغ.

اشکال دارو

آمپول

محل اثر

فنتانیل

طبقه بندی

داروهای بیهوشی

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷