ریباویرین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

ribavirin

نام فارسی

ریباویرین

موارد مصرف

ریباویرین برای درمان هپاتیت C مزمن (HCV ) به صورت خوراکی و در ترکیب با اینترفرون به کار میرود . همچنین ریباویرین استنشاقی در درمان عفونت های شدید دستگاه تنفسی تحتانی ناشی از ویروس سن سیشیال تنفسی (RSV) به کار می رود.

مکانیزم

آنالوگ خوراکی گوانوزین با اثر ضد ویروسی علیه انواع ویروس هایRNA و DNA. برای عفونت های HCV، ترکیب ریباویرین به علاوه اینترفرون پاسخ را در مقایسه با تک درمانی با اینترفرون بهبود می بخشد.

اثرات جانبی

مهمترین عارضه ریباویرین آنمی وابسته به دوز است.عوارض دیگر آن اختلالات کلیوی، راش، خارش و تنگی نفس است

اشکال دارو

قرص و افشانه

محل اثر

هپاتیت

اینترفرون

طبقه بندی

داروهای ضد ویروس

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷