ریلوزول

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Riluzole

نام فارسی

ریلوزول

موارد مصرف

ریلوزول در درمان اسکلروز جانبی آمیوتروفیک ALS مصرف می‌شود. به نظر می رسد در درمان اختلالات خلقی و افسردگی نیز ممکن است سودمند باشد.

مکانیزم

یک ویژگی شایع ملانوما و ALS افزایش میزان پروتئین گلوتامات است. این پروتئین یک فاکتور رشد سلولی است که می تواند نورون ها را بیش از حد تحریک کند تا جایی که خاموش شوند. احتمالا در ALS و ملانوما تولید بیش از حد گلوتامات سبب رشد و گسترش بیماری می شود.ریلوزول با بلوک نوعی از کانالهای سدیم به صورت غیر مستقیم و با بلوک گیرنده های گلوتامات به صورت مستقیم اثر گلوتامات بر نورونهای حرکتی را مهار می کند.

اثرات جانبی

تهوع، خستگی و مشکلات کبدی

اشکال دارو

قرص

محل اثر

اسکلروز جانبی آمیوتروفیک

طبقه بندی

بلوک کننده گلوتامات

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷