زینتوما

You are here:
< Back

نام انگلیسی

ZINTOMA

نام فارسی

زینتوما

موارد مصرف

این فرآورده در پیشگیری از بیماری حرکت ( motion sickness) و تهوع دوران بارداری خانمها مصرف می‌شود .

مکانیزم

مکانیسم اثر زنجبیل درپیشگیری از بیماری حرکت مشخص نیست به نظر می‌رسد که با تاثیر موضعی بر مجاری گوارشی اثر خود را اعمال می‌کند

تداخل دارویی

از آنجا که گزارش شده‌است زنجبیل دارای اثرات محرک قلب و ضد فعالیت پلاکتی و پایین آرونده قند خون می‌باشد . لذا مصرف مقادیر زیاد این فرآورده ممکن است با درمانهای قلبی، پایین آورنده قند خون و ضد انعقاد تداخل نماید .

میزان مصرف

در بزرگسالان و کودکان بالای ۶ سال : ۲ کپسول نیمساعت قبل از شروع مسافرت و سپس هر ۴ ساعت یکبار ۲ کپسول مصرف شوذ .

اشکال دارو

کپسول ۳۵۰ میلی گرمی

مراجع

http://www.irteb.com/herbal/ZINTOMA.htm