سفتی زوکسیم

You are here:
< Back

نام انگلیسی

CEFTIZOXIME

نام فارسی

سفتی زوکسیم

موارد مصرف

سفتیزوکسیم در درمان‌عفونتهای‌ ناشی‌ از باکتری‌های‌ گرم‌ مثبت‌و گرم‌ منفی‌ حساس‌ به‌ دارو از جمله‌ عفونت‌استخوان‌ و مفاصل‌، سوزاک‌ساده‌، عفونتهای‌ داخل‌ شکم‌، مننژیت‌، سپتی‌ سمی‌ باکتریایی‌، عفونتهای‌ پوستی‌ و بافتهای‌ نرم‌ مانند سلولیت و عفونتهای‌ مجاری‌ ادرار مصرف‌ می‌شود.

مکانیزم

مانند پنی سیلینها بر دیواره باکتریها موثرند. سفتی زوکسیم از طریق مهار سنتز دیواره سلول باکتری موجب ناپایداری اسموتیک باکتری شده و آثار باکتریسیدی دارد.

اثرات جانبی

اسهال‌ خفیف‌، کرامپهای‌شکم‌، تهوع‌ یا استفراغ‌، سردرد، کاندیدیازدهانی‌ (رشد بیش‌ از حد قارچ‌)، کاندیدیاز واژن‌ و علائم‌مربوط به‌ کولیت‌ پسودوممبران‌ (کرامپ‌ ودرد شدید معده‌ یا شکم‌، اسهال‌ شدید وآبکی‌ و احتمالا خونی‌ و تب‌) با مصرف‌سفالوسپورینها گزارش‌ شده‌ است‌.

اشکال دارو

آمپول

محل اثر

سفالوسپورین‌ها

طبقه بندی

سفالوسپورین‌ها

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷