سفوتاکسیم

You are here:
< Back

نام انگلیسی

CEFOTAXIME

نام فارسی

سفوتاکسیم

موارد مصرف

سفوتاکسیم در درمان‌ عفونتهای‌ ناشی‌ از باکتری‌های‌ گرم‌ مثبت‌و گرم‌ منفی‌ حساس‌ به‌ دارو از جمله‌ عفونت‌استخوان‌ و مفاصل‌، سوزاک‌، عفونتهای‌ مجاری‌ ادرار و همچنین‌ به‌ عنوان‌پیشگیری‌ از عفونت‌ قبل‌ از اعمال‌ جراحی مصرف‌ می‌شود.

مکانیزم

مانند پنی سیلینها بر دیواره باکتریها موثرند. سفوتاکسیم از طریق مهار سنتز دیواره سلول باکتری موجب ناپایداری اسموتیک باکتری شده و آثار باکتریسیدی دارد.

اثرات جانبی

تهوع‌، استفراغ‌ و اسهال‌، سردرد، واکنشهای‌ آلرژیک‌ مانند کهیر و ضایعات‌ جلدی‌ و علایم‌ حساسیت‌مفرط شامل‌ شوک‌ آنافیلاکتیک‌، سایر عوارض‌ جانبی‌گزارش‌ شده‌ عبارتند از اریتم‌ مولتی‌ فرم‌، اختلال‌ در آنزیمهای‌ کبدی‌، هپاتیت‌ و یرقان‌کلستاتیک‌ گذرا، ائوزینوفیلی‌ و اختلالات‌خونی‌، بی‌ قراری‌، اختلال‌ در خواب‌اغتشاش‌ فکر و سرگیجه‌ و بندرت‌ کولیت‌وابسته‌ به‌ آنتی‌ بیوتیک‌ با مصرف‌ این‌ داروگزارش‌ شده‌ است‌.

اشکال دارو

آمپول

محل اثر

سفالوسپورین‌ها

طبقه بندی

سفالوسپورین‌ها

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷