سیلور سولفادیازین

You are here:
  • KB Home
  • س
  • سیلور سولفادیازین
< Back

نام انگلیسی

Silver sulfadiazine

نام فارسی

سیلور سولفادیازین

موارد مصرف

شایعترین پماد برای پانسمان سوختگی به خصوص سوختگیهای درجه دو و سه می باشد . در نوزادان نارس و نوزادان کمتر از یک ماه نباید از این کرم استفاده کرد. در بالغین قبل از مصرف، نواحی مورد نظر باید کاملاً تمیز شود. پوست سوخته و زائد را هم باید جدا کرد. برای مالیدن کرم از دستکش استریل باید استفاده کرد و یک لایه نازک به ضخامت حدود ۵/۱ میلی متر از کرم را یک تا ۲ بار در روز روی زخم مالید. ناحیه سوخته همواره باید با لایه ای از کرم پوشیده شده باشد.در صورت فعالیت بدنی، حمام یا دوش، کرم را دوباره باید مصرف کرد. پس از مصرف کرم روی آن را می توان یک پوشش قرار داد یا باز نگه داشت. مصرف دارو را تا بهبودی پوست یا آماده شدن آن جهت پیوند باید ادامه داد.

مکانیزم

مانند بقیه سولفانامیدها به عنوان آنتی بیوتیک وسیع الطیف عمل میکند تا احتمال عفونت زخم سوختگی کم شود.

● عوارض جانبی و ناخواسته سوزش، خارش، دانه های ریز قرمز رنگ روی پوست (راش) از عوارض شایع به دنبال مصرف این دارو است. در صورتی که به نواحی وسیعی از سطح بدن مالیده شود، همانند سایر داروهای سولفانامید احتمال مسمومیت دارد.

اشکال دارو

پماد

محل اثر

سوختگی

طبقه بندی

درمان سوختگی .

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷