فلودارابین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Fludarabine

نام فارسی

فلودارابین

موارد مصرف

کاربرد اصلی آن درمان سرطانهای خون است مانند لوسمی مزمن لنفوسیتیک و لنفوم نان هوچکین به خصوص همراه با عوامل آلکیلان مانند کلرامبوسیل.

مکانیزم

آنتی متابولیت است . در واقع آنالوگ پورین می‌باشد لذا موجب اختلال در همانندسازی DNA می‌شود.

اثرات جانبی

این دارو همانند سایر داروهای شیمی درمانی پرعارضه‌است مانند لنفوپنی، لکوپنی، ترومبوسیتوپنی، آنمی.

اشکال دارو

قرص و آمپول

محل اثر

سرطان

طبقه بندی

داروهای درمان سرطان

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷