فلودروکورتیزون

You are here:
< Back

نام انگلیسی

FLUDROCORTISONE

نام فارسی

فلودروکورتیزون

موارد مصرف

نارسائی آدرنال، سندرم آدرنوژنیتال توأم با دفع نمک.

مکانیزم

با داشتن اثرات مینرالوکورتیکوئیدی قوی و فعالیت گلوکوکورتیکوئیدی ضعیف سبب افزایش بازجذب آب و سدیم، و دفع پتاسیم و هیدروژن از لوله‌های کلیوی می‌شود (مشابه آلدوسترون).

اثرات جانبی

گُرگرفتگی، تعریق، سردرد، افزایش فشارخون، کلاپس عروقی، ترومبوفلبیت، آمبولی، تاکیکاردی، شکستگی استخوانها، استئوپروز و ضعف.

اشکال دارو

قرص

محل اثر

آلدوسترون

داروهای کورتیکواستروئیدی

طبقه بندی

مینرالوکورتیکوئیدها

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷