فلورومتولون

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Fluorometholone

نام فارسی

فلورومتولون

موارد مصرف

ضدالتهاب استروئیدی، فلورومتولون برای درمان علامتی التهاب قرنیه و ملتحمه در مواردی مانند آلرژی ( درمان کراتوکونژنکتیویت بهاره) و بعد از عمل لیزیک بکار می‌رود.

مکانیزم

مشابه عملکرد کورتیکواستروئیدها است البته به دلیل استفاده موضعی، این قطره بیشتر بر اتاق قدامی چشم مانند قرنیه و ملتحمه موثر است تا قسمتهای عمقیتر چشم.

اثرات جانبی

بسیار کم عارضه است. کاتاراکت، عفونت چشمی

اشکال دارو

قطره چشمی

محل اثر

کورتیکواستروئید

کورتیزول

طبقه بندی

داروهای کورتیکواستروئید

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷