فلوسیتوزین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Flucytosine

نام فارسی

فلوسیتوزین

موارد مصرف

فلوسیتوزین برای درمان عفونت‌های قارچی اغلب سیستمیک ( مانند کاندیدیازیس، اسپورتریکوز، کریپتوکوکوزیس) به صورت خوراکی مصرف می‌شود.

مکانیزم

این دارو بعد از ورود به قارچ به فلواورواوراسیل تبدیل می‌شود که سنتز DNA قارچ را مهار می‌کند. .

اثرات جانبی

تهوع، دل درد، اسهال، سردرد، سرگیجه، راش (ضایعه پوستی) و به ندرت سرکوب مغز استخوان (انواع سیتوپنی‌ها مانند لکوپنی و کمخونی) و سوراخ شدن روده .

اشکال دارو

قرص

محل اثر

کاندیدیازیس

طبقه بندی

ضد قارچ

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷