فلوفنازین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

FLUPHENAZINE

نام فارسی

فلوفنازین

موارد مصرف

فلوفنازین در درمان ناراحتی های روانپریشی همچون اسکیزوفرنی استفاده می شود. به علاوه این دارو در درمان شیدایی (مانیا)، اضطراب و رفتارهای تکانشی ناگهانی شدید نیز بکار می رود.

مکانیزم

فلوفنازین‌ همچون اغلب داروهای آنتی سایکوتیک گیرنده‌های‌دوپامینی‌ را مهار نموده‌ و اثر درمانی خود را با مهار این‌ گیرنده‌ها در سیستم‌ مزولیمبیک‌ و مزوکورتیکال‌ اعمال‌مینماید. همچنین‌ سبب‌ مهار گیرنده‌های ‌آلفاآدرنرژیک‌ و موسکارینی می‌گردد.

اثرات جانبی

فلوفنازین‌ ممکن‌ است‌ سبب‌کابوس‌های‌ شبانه‌، بی‌خوابی‌ و افسردگی‌یا بی‌ثباتی‌ خلقی‌ گردد. آثار ضدموسکارینی‌ مانند‌ خشکی‌ دهان‌، یبوست‌، احتباس‌ ادرار، تاری‌ دید و نیز کاهش‌فشارخون‌ وضعیتی این‌ داروکمتر از کلرپرومازین‌ است. تاکی کاردی‌، آریتمی‌ وتغییر در ECG ممکن‌ است‌ بروز نماید.علائم‌ خارج‌ هرمی خصوصا واکنش‌های‌دیستونیک‌ و آکینزی‌ با فلوفنازین‌ شایعترمی‌باشد.

اشکال دارو

قرص، آمپول

محل اثر

سایکوز

داروهای ضدروان‌پریشی

طبقه بندی

داروهای درمان سایکوز

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷