فلوواستاتین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Fluvastatin

نام فارسی

فلوواستاتین

موارد مصرف

درمان هیپرکلسترولمی و کاهش چربی خون. البته هرچند تاثیر اصلی استاتین‌ها در کاهش کلسترول خون است ولی به میزان کمتری تری گلیسیرید خون را نیز کاهش می‌دهند.

مکانیزم

مانند بقیه استاتین‌ها با مهار آنزیم HMG COA ردوکتاز در کبد عمل می‌کند.

اثرات جانبی

میالژی و افزایش آنزیمهای کبدی، سردرد، ضایعات پوستی، اسهال، تهوع، دل درد، سرفه، سینوزیت .

اشکال دارو

قرص

محل اثر

کلسترول

طبقه بندی

کاهنده چربی خون.

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷