فلوکونازول

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Fluconazole

نام فارسی

فلوکونازول

موارد مصرف

كانديديازيس واژینال.
كانديديازيس دهانی-حلقی و مری.
مننژيت كريپتوكوكی.
پيشگيری : فلوكونازول در كاهش ميزان عفونتهای كانديدياز دربيمارانی كه تحت پيوند مغز استخوان قرار گرفته، شيمی درمانی يا پرتودرمانی ميشوند مورد استفاده قرار ميگیرد.

مکانیزم

فلوکونازول اثر ضد قارچ خود را، از طریق مهار آنزیم سیتوکروم P-۴۵۰ اعمال می‌کند. با مهار این سیتوکروم، تولید ارگوسترول که یک جزء حیاتی در غشاء سلولی قارچ است، مختل می‌گردد. آزول‌ها (فلوکونازول، کتوکونازول و ایتراکونازول) در برابر قارچ‌ها، توکسیسیته انتخابی دارند، زیرا در سنتز ارگوسترول، که استرول منحصربه فرد غشای سلولی قارچ‌ها می‌باشد، تداخل می‌نمایند و با غشای سلولهای بدن کاری ندارند. آزول‌ها با مهار تولید ارگوسترول، نفوذپذیری غشای سلولی قارچ را مختل می‌کنند.

اثرات جانبی

تهوع، استفراغ، اسهال، عوارض کبدی و حساسیت جلدی-مخاطی نسبت به دارو، سوزش و درد معده.

اشکال دارو

قرص، کپسول

محل اثر

برفک دهان

طبقه بندی

عوامل ضد قارچ

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷