فنتانیل

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Fentanil

نام فارسی

فنتانیل

موارد مصرف

فنتانيل با قدرت اثر ضد دردی ۸۰ برابر مرفین، در دهه ۱۹۶۰ به پزشکی به عنوان هوشبر داخل وريدی معرفی شد.کاربرد اصلی آن به عنوان پیش دارو و آرامبخش قبل از بیهوشی در اتاق عمل است.امروزه، فنتانيل ها بطور گسترده ای برای بيهوشی و تسکين درد استفاده می شوند.

مکانیزم

آگونیست گیرنده مو-اوپیوید

اثرات جانبی

كاهش فشار خون دياستولی و کاهش اشباع اکسیژن خون، تهوع و استفراغ.

اشکال دارو

آمپول

محل اثر

مرفین

طبقه بندی

داروهای بیهوشی

مراجع

Hess R, Stiebler G, Herz A (June 1972). “Pharmacokinetics of fentanyl in man and the rabbit”. Eur. J. Clin. Pharmacol. 4 (3): 137–۴۱٫ DOI:10.1007/BF00561135. PMID 4655287.
فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷